Silko Inyección de Plastico Maquinària industrial Lliça de Vall Barcelona
Silko Inyección de Plastico Maquinària industrial Lliça de Vall Barcelona
Silko Inyección de Plastico Maquinària industrial Lliça de Vall Barcelona
Silko Inyección de Plastico Maquinària industrial Lliça de Vall Barcelona
Silko Serveis 33 slu compta amb unes instal·lacions de 500 m2 per a la fabricació de les peces de
plàstic. També disposa amb 150 m2 destinats a taller de manteniment per als motlles i
utillatges necessaris per dur a terme la fabricació de les peces. Finalment un magatzem de 300 m2
per al amacenaje de les matèries primeres i el producte acabat dels nostres clients.

A la nostra planta de producció disposem de 21 màquines d'injecció des 6tn fins 180tn,
per poder adequar al màxim cadascun dels projectes dels nostres clients.

Les màquines estan proveïdes de manipuladors i robots per a poder facilitar la feina i millorar en
tot el possible el tracte de les peces a fabricar en funció de la seva criticitat.

Com a suport de producció disposem d'un taller per a realitzar la neteja i el manteniment
oportú als motlles i utillatges que són propietat dels clients.
Silko © 2012 | Política de Privacitat